KUNDALINI

VÄCK DINA INRE KRAFTER

GENOM ASANAS OCH ETT SPECIELLT FOKUS PÅ DIN ANDNING — VÄCKS DINA VILANDE KRAFTER I KROPPEN, SOM VÄGLEDER DIG TILL DIN INRE MEDVETENHET.

Kundaliniyoga betecknas av dess anhängare som “medvetenhetens yoga”. Yogastilen är nära kopplad till de hinduiska begreppen shaktism som direkt översatt betyder “Guds förbund”.

Kundaliniyoga innehåller flera olika yogiska traditioner, inklusive Hatha-övningar som asana och pranayama, den religiösa hängivenheten och disciplinen i samband med Patanjalis klassiska yoga, samt tantriska meditations- och reflektionsmetoder. Under en kundaliniklass fokuserar du mest på andning såväl som navel, ryggrad och utvalda tryckpunkter. Dessa tekniker syftar till att befria sin egen gudomliga Kundalini-energi från chakran i botten av ryggraden.

 

VINYASA

ASANAS OCH ANDNINGSÖVNINGAR I FLOW

Vinyasa yoga, ofta kallad Vinyasa Flow eller Power Yoga, innehåller ett antal olika stilar och avser främst övergången mellan två asanas.

Vinyasa är ett ord i sanskrit som kombinerar suffixet "Nyasa", vilket betyder "att placera", med "vi", vilket betyder "på ett visst sätt". Vinyasayoga kännetecknas av sin dynamiska och flytande stil med ett stort fokus på andningskontroll eller pranayama. Denna yogaform jämförs ofta med dans, eftersom rörelserna och positionerna synkroniseras med andningen så att varje andetag kan fungera som ett "ankare" för den pågående rörelsen.

Många väljer Vinyasayoga över andra mer statiska former av yoga på grund av sin mångsidiga och flytande stil. Utövarna bör inte följa en viss filosofi, sekvens eller kod, vilket gör det möjligt för elever och lärare att lägga tillföra sin egen personliga prägel på klassen. Därför är Vinyasa Flow också perfekt för nybörjare. Klasser med vinyasayoga följs ofta av musik.

 

YinYoga

LUGN OCH REFLEKTERANDE

Yinyoga har många gemensamma egenskaper med den återställande formen av yoga, kallad “restorative yoga”. Fokus ligger huvudsakligen på att hålla utvalda asanas i upp till fem minuter åt gången och syftar till att förbättra både blodcirkulation och flexibilitet.

Istället för de relativt snabba och repetitiva asanas, som utförs i mer dynamiska former av yoga och avsedda för att stimulera musklerna, påverkar yinyogans långa och stillsamma poser, kroppens vävnader i lederna. I kombination med pranayamas och en god medvetenhet, kan yinyoga hjälpa sina anhängare att få bättre kontroll över negativa tankar och känslor, för att uppnå det som kallas "inre fred".

Den amerikanska kampsportaren Paulie Zink, grundade yinyoga på 1970-talet och sedan dess har den spridit sig över hela västvärlden. Även om många av de positioner som utförs under en yinyogaklass påminner om de positioner man utför under en hathaklass, har de ofta ett annat namn och brukar kräva betydligt mindre muskelbelastning.

 

HATHA

KÄLLAN TILL EN RAD OLIKA MODERNA STILAR

Hatha yoga, även känd som Hathavidya, är det ursprungliga systemet för andningskontroll och träning som alla moderna former av yoga är byggda runt.

Enligt hinduistisk tradition har guden Shiva skapat Hathayoga. Legenden beskriver hur Gud lärde Parvati, den hinduiska kärleksgudinnan, yogans hemligheter och hur en fisk hörde allt Parvati fick lära sig. Fisken blev senare en berömd vis man, och på så sätt vidarebefordrades kunskap om yoga genom generationer framåt.

De äldsta formerna av Hathayoga var huvudsakligen inriktade på att bevara och öka den fysiska livskraften som kallas bindu hos män och raja hos kvinnor. Idag ges utövare ett stort antal hälsoeffekter för regelbunden utövning av yoga, alltifrån förbättrad blodcirkulation till ökade energinivåer. Förr i tiden trodde till och med de allra tidigaste utövarna att de kunde använda yogiteknik för att ta över andras kroppar eller för att lura döden.

Jämfört med stilar som Vinyasa Flow, är Hatha yoga ganska statisk. En typisk klass fokuserar på ett par asanas, som hålls under en relativt lång tid åtföljd av andningsövningar.

Som källa till många moderna yogaformer är Hatha perfekt för nybörjare och används ofta i yoga-studios runt om i världen.

 

JIVAMUKTI

POPULÄR YOGASTIL FRÅN NEW YORK

Jivamukti yoga skapades av David Life och Sharon Gannon i New York 1984. Det är en av de nyaste formerna av yoga som, liksom Yin yoga, är en av de få populära formerna som utvecklats av människor som inte föddes i Indien. Jivamukti är populärt bland många kända människor runt om i världen, bland annat Sting, Willem Dafoe, Gwyneth Paltrow och Maggie Gyllenhaal.

Jivamuktiyoga främjar ett antal aktuella problem som veganism, djurens rättigheter, ekologi och social aktivism. Jivamukti, byggt kring shastra, hängivenhet (bhakti), icke-våld (ahimsa), musik (nada) och meditation (dhyana) kombinerar fysiskt krävande asanas och vinyasatekniker med etiska och andliga aspekter.

Undervisningslektioner börjar ofta med att läraren berättar om månadens fokuspunkt med ord skrivna av Jivamuktis grundare, följt av meditativ sång. Därefter leds deltagarna genom en stadig sekvens av positioner i en ordning som läraren själv har fått bestämma. Jivamukti-sekvenserna innehåller vanligtvis alltid ett axel-eller huvudstående. Musik är en viktig del av Jivamuktiyoga, oavsett om det är traditionell musik eller pop eller dansmusik.

 

IYENGAR

VÄLMÅENDE FÖR KROPP, SINNE OCH SJÄL

Iyengaryoga utvecklades av Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, en elev av den legendariska Ti-rumalai Krishnamacharya - “Fadern av modern yoga“.

Iyengaryoga fokuserar på precision, andningskontroll, korrekt positionering av kroppen samt individens förmåga och fysiska tillstånd. Den skiljer sig från andra yogaformer, exempelvis Ashtanga, då hjälpmedel som bälten, blocks och filtar, flitigt används. Dessa hjälpmedel gör det möjligt för utövare att utföra positionerna på ett säkert sätt och minimera risken för skador. Men först och främst ger de både unga och gamla möjlighet att förbättra sin styrka, flexibilitet och stabilitet oavsett deras erfarenheter och färdigheter.

Iyengaryoga syftar till att främja en bättre hälsa och ett större välbefinnande genom att förena kropp och själ. Yogaformen är berömd för sina avkopplande egenskaper och har fått stor popularitet bland kända personer som Al-Dous Huxley, Donna Karan och Sachin Tendulkar.

 

ASHTANGA

EN MODERN VINKEL PÅ SPIRITUALITET

K. Pattabhi Jois gjorde denna typ av yoga berömd i början av 1900-talet i Mysore, Indien. Ashtangayoga är en allmänt använd, populär och modern form av yoga som fokuserar på en kombination av yogaposes (asanas), kontrollerad andning och en antik filosofi. Ashtanga är uppkallad, och förmodligen baserad på, yogans åtta grenar som nämns i Patanjali Yoga Sutras. Stilen anses av vissa vara en modern form av traditionell indisk yoga.

Mysore Ashtangayoga-utövare förväntas kunna komma ihåg och utföra en serie asanas utan någon vägledning av sin lärare som endast ingriper för att hjälpa eller korrigera elevernas positioner. Dessa yogalektioner börjar vanligen med ett mantra i sanskrit och solhälsningen Surya Namaskara. K. Pattabhi Jois rekommenderar att utövare håller varje asana i fem till åtta andetag.

Ashtanga, en fysiskt krävande form av yoga, använder sex olika asana-sekvenser och är nära relaterad till andra populära former av yoga som Vinyasa Flow and Jivamukti.

HOT YOGA - BIKRAM YOGA

UTMANANDE & KRAFTFULL

Bikramyoga, som har ökat popularitet de senaste åren, har sitt ursprung på 1970-talet. Bikram Choudhury, som härstammar från Calcutta, anpassade traditionella Hathayoga tekniker för att skapa en sekvens av 26 asanas och andningsövningar.

Bikramyoga sker i ett rum uppvärmt till 40°C med en fuktighet på 40%. Dessa utmanande villkor främjar minskningen av kroppsfett, rengöring av toxiner genom svett samt ökad styrka och rörlighet. Under de 90 minuter som en bikramyogaklass varar, utövas alltid samma sekvens av de 26 positionerna, som också innehåller två pranayamas framför speglar.