Privatlivspolitik

Persondata

För att kunna handla på www.goyogi.se ska du som minimum ange: namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Ovanstående uppgifter lagras med information om vilka varor du köpt, i 5 år från utgången av det räkenskapsår som informationen avser, (se avsnitt 10 i bokslutslagen), varefter informationen raderas.

Informationen ges inte ut eller säljs till en tredje part, så länge detta inte sker i samband med antingen en omstrukturering, alternativt en full eller delvis försäljning av bolaget. Eventuellt offentliggörande i en sådan situation kommer att ske i enlighet med den då gällande dataskyddsförordningen.

Som kund har du möjlighet att få insikt i vår registrering av uppgifter om dig. Du kan göra invändningar mot registrering i enlighet med reglerna i lagen om behandling av personuppgifter. Frågor i samband med detta hänvisas därmed till vår kundtjänst via e-postsupport@goyogi.se

Cookies

Genom att använda www.goyogi.se accepterar du att vi använder cookies. En cookie är en liten datafil som vi lägger på din dator för att hålla reda på vad som händer under ditt besök och för att kunna känna igen datorn. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus. Vill du läsa om vilka cookies som används på www.goyogi.se, och hur du tar bort cookies klickar du här http://goyogi.dk/pages/privacy-policy

Tillämplig lag och jurisdiktion

´Köp av varor på www.goyogi.se är föremål för dansk lag. Eventuella tvister löses av de vanliga danska domstolarna.